Uudistusten vuosi

Vuotta 2023 saatiin viettää Veripalvelussa 75-vuotisjuhlavuotena. Vuodesta 1948 lähtien Veripalvelu on vastannut Suomen verihuollosta vakaasti ja luotettavasti, vaikka vuosikymmenien aikana Suomi ja koko maailma on muuttunut monella tavalla. Pitkä historia ja ainutlaatuinen tehtävämme on kartuttanut Veripalveluun kansallisestikin erityistä osaamista, jonka jatkuvuudesta pidämme huolta.

Veripalvelun johtaja Pia Westman.

Juhlavuoden teemaksi valitsimme historian muistelemisen sijaan kuitenkin uudistumisen. Yhteiskunta, teknologia, ihmisten käyttäytyminen ja terveydenhuollon tarpeet muuttuvat, ja me uudistumme niiden vaatimalla tavalla.

Monet juhlavuoden uudistukset, kuten moderni verkkopalvelu, verenluovuttajien sovellus, verenluovutusbussi, potilasturvallisuuden verkkosivut ja laaja-alainen viestintä olivat panostuksia saavutettavuuteen ja läpinäkyvyyteen. Iloksemme ne kantoivat hedelmää ennätyksellisenä kiinnostuksena toimintaamme. Pystyimme myös vastaamaan moniin verenluovuttajien toiveisiin. Jatkuva dialogi sidosryhmien kanssa on avaintekijä onnistumiselle ja uudistumiselle.

Turvallisuusympäristön muutokset lisäsivät puolestaan Veripalvelun ja viranomaisten sekä eri turvallisuustoimijoiden yhteistyötä. Toiminnan jatkuvuuden, reagointikyvyn ja varautumisen teemat ja niihin tarvittavat investoinnit ovat olleet aktiivisia koko vuoden ajan. On ollut hienoa todeta, miten Veripalvelun pitkäjänteinen, säännöllinen varautumisen harjoittelu on antanut meille valmiuksia uudistua nopeastikin myös ikävien skenaarioiden varalta.

Veripalvelun tehtävistä kaksi kolmasosaa tehdään joka päivä läsnätyönä, ilman etätyömahdollisuutta ja läsnä ihmisten kesken. Tehtävät ovat luovuttajien kohtaamisia, verivalmisteiden käsittelyä, laboratoriotutkimuksia ja valmisteiden toimittamista, kaikki digitaalisten ydinprosessien tukemana ja valvomana. Digitaalinen toimintavarmuus ja palvelut olivat nekin juhlavuoden aikana uudistettavana, vaikka ne pääsääntöisesti toteutetaan ”konehuoneen” puolella eleettömästi ja varmasti.

Haluan kiittää veripalvelulaisia ja yhteistyökumppaneitamme hienosta juhlavuodesta. Olette antaneet kaiken osaamisenne ja tuen katsoa uteliaasti eteenpäin: miten voimme vielä paremmin vastata potilaiden hoidon muuttuviin tarpeisiin, vapaaehtoisten luovuttajien avulla. Lämmin kiitos!

Pia Westman, Veripalvelun johtaja