Johtaminen

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu harjoittaa veripalvelutoimintaa ainoana Suomessa. Veripalvelutoiminnan toimiluvan myöntää ja toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysministeriön alainen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Veripalvelulla on myös toimilupa lääketukkukauppaan, kudoslaitostoimintaan, soluterapialääkkeiden valmistukseen (ATMP) sekä laboratoriotoimintaan. Veripalvelu kuuluu Suomen Punaiseen Ristiin sen erillisesti hallinnoituna laitoksena.

Veripalvelun johtoryhmä lokakuussa 2023.
Kuvassa Veripalvelun johtoryhmä. Vasemmalta: Willy Toiviainen, Katarina Stendahl, Minna Mäki, Pia Westman, Johanna Castrén, Johanna Nystedt, Heikki Myllyniemi, Jarkko Ihalainen.

Punaisen Ristin yleiskokousten ja valtuuston kokousten välillä ylintä toimivaltaa Veripalvelua koskevissa asioissa käyttää Punaisen Ristin hallitus, joka myös vastaa Veripalvelun toiminnasta ja taloudesta. Punaisen Ristin hallitus asettaa Veripalvelulle johtokunnan.

Veripalvelun johtokunnan tehtävänä on muun muassa vastata toiminnan strategisista suuntaviivoista sekä valvoa operatiivisen toiminnan turvallisuutta ja tuloksellisuutta. Johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä, jotka yhdessä edustavat laaja-alaista osaamista Veripalvelun toimintaan kuuluvilla alueilla. Järjestön pääsihteerillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Vuoden 2023 alussa Veripalvelun johtokunnan puheenjohtajana toimi Piia Aarnisalo ja johtokunnan muina jäseninä Harri Jokiranta, Maija Laaksonen, Tarmo Martikainen ja Eero Rämö. Johtokunnan kokoonpano muuttui 2023 aikana. Vuoden 2024 alussa johtokuntaan kuuluvat puheenjohtajana Piia Aarnisalo ja muina jäseninä Anna Maksimainen, Tarmo Martikainen, Ruut Rissanen, Juha-Petri Ruohola ja Minttu Viitanen. Johtokunnan jäsenille ei maksettu kokouspalkkioita.

Veripalvelun strategian toimeenpanosta, operatiivisesta toiminnasta ja sen kehittämisestä vastaa Veripalvelun johtaja apunaan johtoryhmä.

Veripalvelun johtajana toimi Pia Westman. Organisaatiota uudistettiin 3.4.2023 alkaen. Johtoryhmään kuuluivat vuoden 2023 päättyessä Johanna Castrén (verenluovutus), Jarkko Ihalainen (lääketieteelliset palvelut ja laadunhallinta), Heikki Myllyniemi (digitalisaation kehitys ja palvelut), Minna Mäki (tutkimus, tuotekehitys ja uudet palvelut), Johanna Nystedt (verivalmisteet), Katarina Stendahl (talouspalvelut ja vastuullisuus) ja Willy Toiviainen (viestintä ja henkilöstöpalvelut).