Kantasolurekisteri

Kantasolurekisterillä on kaksi päätehtävää. Ensinnäkin pitää yllä rekisteriä terveistä vapaaehtoisista suomalaisista ja virolaisista kantasoluluovuttajista. Toisaalta se vastaa rekisteriluovuttajilta kerättävien kantasolusiirteiden toimitusketjusta, aina sopivan luovuttajan etsinnästä kantasolujen perille toimittamiseen asti.

Nuori henkilö sylkinäytepakkauksen kanssa.

Rekisterin läheisiä kumppaneita ovat Helsingin ja Turun yliopistollisten keskussairaaloiden kantasolusiirtokeskukset, Uusi Lastensairaala, Viron kantasolusiirtokeskus, luovuttajien terveystarkastuksista vastaavat riippumattomat lääkärit sekä kotimaiset kantasolukeräykset toteuttava HUS:n hematologian klinikka.

Koska mikään maailman maista ei ole omavarainen luovuttajien suhteen, edellyttää siirtojen järjestely kansainvälistä yhteistyötä. Rekisterin yhteistyötahoja ovat siis myös kaikki muut maailman kantasolurekisterit sekä niiden yhteistyöjärjestö World Marrow Donor Association.

Kantasolurekisterin tulee jatkuvasti uudistua, jotta siellä on riittävästi nuoria jäseniä. Vuonna 2023 tavoite täyttyi hienosti: rekisteriin liittyi ennätykselliset 7 513 uutta jäsentä. Rekisterin kokonaisjäsenmäärä on nyt 72 976. Suomen Kantasolurekisterin jäsenet ovat erittäin sitoutuneita auttamiseen, mikä on kriittisen tärkeää potilaiden hoitamisen kannalta.

Kantasolurekisteri välitti vuoden aikana 156 siirrettä, mikä on poikkeuksellisen suuri vuosittainen määrä. Vielä kymmenen vuotta sitten 70 % välitetyistä siirteistä oli ulkomaalaisesta rekisteristä Suomeen tai Viroon tuotuja. Nyt ulkomaisten siirteiden osuus oli enää noin puolet. Useampi kuin joka kolmas Suomessa viime vuonna rekisterisiirron saanut potilas sai nyt siirteen kotimaasta. Kaikkineen suomalaiset rekisterin jäsenet toimivat vuonna 2023 luovuttajina peräti 70 kertaa, mikä on neljänneksen enemmän kuin koskaan aiemmin.

Kantasolurekisterin välittämät siirteet

Kantasoluja kerätään luovuttajilta eri tavoilla. Solujen kerääminen luovuttajan verenkierrosta on tavoista selvästi yleisin.

202120222023
Luuydinsiirre231416
Veren kantasolusiirre10787126
Istukkaverisiirre101
Lymfosyyttisiirre17913
yhteensä138110156

Kantasolurekisterin toiminta on kansainvälistä. Veripalvelun kuriirit noutavat kantasolusiirteitä potilaille myös ulkomailta, ja suomalaisilta luovuttajilta kerättyä siirteitä toimitetaan myös ulkomaille. Vuonna 2023 Veripalvelun kuriirit tekivät yhteensä 64 kuriirimatkaa.

Luovuttajan ja potilaan sijainti202120222023
Suomalaiselta luovuttajalta potilaalle Suomessa332236
Ulkomaalaiselta luovuttajalta potilaalle Suomessa785770
Suomalaiselta luovuttajalta potilaalle ulkomailla192234