Kliiniset asiakkuudet ja veriturva

Veripalvelun lääkärit tukevat sairaaloita verensiirtolääketieteen alaan kuuluvissa ongelmissa sekä kudos- ja elinsiirtojen immunologisissa kysymyksissä vuorokauden ympäri.  Lisäksi Veripalvelussa toimiva veriturvatoimisto hoitaa määräysten mukaisesti Suomessa verensiirron haittavaikutus- ja vaaratilanneilmoitusten selvitykset ja seurannan. Niistä kerättyä tietoa hyödynnetään turvallisen verensiirtohoidon kehittämisessä.

Hoitaja tarkistamassa punasoluvalmistetta.

Veripalvelu edistää verensiirtojen turvallisuutta, potilaskeskeistä verenhoitoa (PBM), verivalmisteiden optimaalista käyttöä ja valmisteiden toimitusketjua esimerkiksi asiakastapaamisissa, koulutustilaisuuksissa ja verkostoissa. Vuonna 2023 järjestimme 10 koulutustilaisuutta, minkä lisäksi jatkoimme oppilaitosyhteistyötä.

Vuoden 2023 asiakaskyselyn tulosten perusteella verivalmisteasiakkaat kokevat Veripalvelun edelleen luotettavaksi ja asiantuntevaksi kumppaniksi. Veripalvelun tuotteiden ja palvelun luotettavuudelle suurin osa vastaajista antoi täyden kympin (asteikolla 4–10) ja vastaajat arvioivat myös yhteistyön Veripalvelun kanssa kiitettäväksi arvosanalla 9,7. Saimme kiitosta erityisesti palvelualttiista ja miellyttävästä henkilöstöstä, asiantuntijuudesta sekä neuvoista ja tuesta ympäri vuorokauden.