Sisäinen tase

Sisäinen tase, vastaavaa

Sisäinen tase31.12.202331.12.2022
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
 Muut pitkävaikutteiset menot4 634 182,005 345 224,33
 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat302 065,1972 021,31
Aineettomat hyödykkeet yhteensä4 936 247,195 417 245,64
Aineelliset hyödykkeet
 Muut pitkävaikutteiset menot1 744 717,701 949 978,58
 Koneet ja kalusto3 297 927,444 035 406,31
 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat647 043,23385 457,61
Aineelliset hyödykkeet yhdessä5 689 688,376 370 842,50
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet1 558,601 558,60
Rahoitusarvopaperit
 Muut osakkeet ja osuudet55 075 108,0450 685 049,16
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
 Aineet ja tarvikkeet4 199 618,004 375 497,00
 Omat valmisteet439 483,18458 838,18
Vaihto-omaisuus yhteensä4 639 101,184 834 335,18
Pitkäaikaiset saamiset
 Vuokravakuudet900 017,23832 017,23
Lyhytaikaiset saamiset
 Myyntisaamiset4 978 831,903 902 826,22
 Konsernin sisäiset saamiset3 153,142 726,25
 Siirtosaamiset1 208 685,641 713 073,64
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä6 190 670,685 618 626,11
Rahat ja pankkisaamiset14 597 358,1918 532 986,99
VASTAAVAA YHTEENSÄ92 029 749,4892 292 661,41

Sisäinen tase, vastattavaa

Sisäinen tase31.12.202331.12.2022
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Veripalvelun tutkimusrahasto21 974 848,5722 472 097,43
Edellisten tilikausien voitto59 447 717,6171 918 829,99
Tilikauden voitto/tappio40 442,34-12 968 361,24
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ81 463 008,5281 422 566,18
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
 Muut pitkäaikaiset velat151 562,0026 000,00
Lyhytaikainen
 Ostovelat4 692 202,214 789 331,26
 Konsernin sisäiset velat187 192,76313 989,51
 Muut velat426 575,11451 191,79
 Siirtovelat5 109 208,885 289 582,67
Lyhytaikainen yhteensä10 415 178,9610 844 095,23
VASTATTAVAA YHTEENSÄ92 029 749,4892 292 661,41