Sisäinen tuloslaskelma

Sisäinen tuloslaskelma1.1.–31.12.20231.1.–31.12.2022
LIIKEVAIHTO57 400 907,5653 438 443,99
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos-19 355,0096 452,00
Liiketoiminnan muut tuotot1 764 499,023 563 110,94
Materiaalit ja palvelut
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
  Ostot tilikauden aikana11 433 116,8112 472 467,59
  Varastojen muutos175 879,00-491 993,00
 Ulkopuoliset palvelut2 569 088,181 989 528,62
Materiaalit ja palvelut yhteensä14 178 083,9913 970 003,21
Henkilöstökulut
 Palkat ja palkkiot22 672 846,0521 938 244,25
 Henkilösivukulut
  Eläkekulut4 056 622,623 929 331,32
  Muut henkilösivukulut841 159,79786 798,45
Henkilöstökulut yhteensä27 570 628,4626 654 374,02
Poistot ja arvonalentumiset
 Suunnitelman mukaiset poistot3 542 652,822 745 823,04
Liiketoiminnan muut kulut17 921 707,2521 428 598,28
LIIKETULOS-4 067 020,94-7 700 791,62
Rahoitustuotot ja -kulut
 Korko- ja rahoitustuotot1 265 941,70835 109,72
 Korkokulut ja muut rahoituskulut-169 127,24-3 148 668,18
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä1 096 814,46-2 313 558,46
Arvonmuutos3 507 897,68-2 454 011,16
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA537 691,20-12 468 361,24
Verot
Veripalvelun tutkimusrahasto-497 248,86-500 000,00
TILIKAUDEN TULOS40 442,34-12 968 361,24