Tutkimustoiminta

Veripalvelun tieteellinen tutkimus kohdentuu tutkimusstrategian mukaisiin painopisteisiin: Verihuoltoketju sekä Uudet soluterapiat ja elin- ja kudossiirtojen sopivuus.

Tutkija pipetoimassa näytteitä.

Vuonna 2023 Veripalvelu käytti TK-toimintaan yhteensä 4,35 miljoonaa euroa, josta 2,06 miljoonaa (47 %) katettiin ulkopuolisella rahoituksella. Nettokulu oli 4,0 % Veripalvelun liikevaihdosta. TK-toiminnan kuluiksi lasketaan TK-osaston lisäksi Solutuotantokeskus, joka kehittää ja tuottaa uusien soluterapioiden soluvalmisteita potilaskäyttöön, sekä tutkimustoimintaa palveleva Biopankki ja näytepalvelu -toiminto.

Keskeisenä tutkimusresurssina on ollut 13 tohtoritasoista tutkijaa tutkimusyksikössä sekä kuusi tohtoritason asiantuntijaa biopankissa ja Solutuotantokeskuksessa. Veripalvelun tutkijat olivat mukana 32 vuonna 2023 hyväksytyssä vertaisarvioidussa tiedejulkaisussa ja heillä oli ohjauksessa 13 väitöskirjatyöntekijää. Vuonna 2023 tarkastettiin Jan Kosken soluterapia-alan väitöskirja.

Veripalvelun tiedejulkaisut 2018–2023 aiheen mukaan

Vuosina 2018–2023 hyväksytyt tiedejulkaisut aiheen mukaan

Veripalvelun tutkimusrahastosta jaettiin 498 750 euroa Veripalvelun ulkopuolella toteutettaville tutkimusstrategiaa tukeville projekteille. Tästä 200 000 euroa kohdennettiin erityisesti verenluovutukseen ja veren käyttöön kohdistuviin hankkeisiin.