Verenluovutus

Verenluovuttajille juhlavuotemme toi useita toivottuja uudistuksia. Tavoitteenamme on tulla lähelle luovuttajaa ja tehdä verenluovuttamisesta mahdollisimman helppoa.

Verenluovutusbussi ajossa Vantaalla.

Tavoitteenamme on saada vuosittain noin 20 000 uutta luovuttajaa, jotta luovuttajakunnan koko kasvaa ja se riittää kattamaan myös äkillisiä muutoksia verentarpeessa. Uusien luovuttajien saamisessa käytämme vahvasti markkinointiviestintää, sosiaalisen median kanavia ja yhteistyötä esimerkiksi urheiluseurojen ja oppilaitosten sekä Punaisen Ristin ja Puolustusvoimien kanssa. Lanseerasimme 2023 myös työpaikkasertifikaatin, jolla innostetaan työpaikkoja mahdollistamaan verenluovutus työajalla.

Saimme rekrytoitua 19 119 uutta kävijää. Määrä on 2 % edellisvuotta suurempi ja 17 % kaikista kävijöistä. Pyrimme myös tasapainottamaan miesten ja naisten osuutta verenluovuttajakunnassa. Miesten osuus kasvoi edellisestä vuodesta kahdella prosenttiyksiköllä 43 %:iin, mutta on edelleen selvästi pienempi kuin naisten osuus.

Vuonna 2023 verenluovutukseen ilmoittautui 114 140 eri henkilöä. Luovutusten kokonaismäärä oli 179 558. Näistä yleisintä luovutustyyppiä, kokoverenluovutuksia oli 177 550 ja verihiutaleiden eli trombosyyttien luovutuksia 2 008. Luovutusten määrä laski verivalmisteiden kysynnän laskun vuoksi yli 2 % edellisvuoteen verrattuna. Verenluovuttajien osuus kaikista Suomen luovutusikäisistä on vain reilut 3 %.

Kokoverenluovutuksista 55 % kerättiin verenluovutuksen kymmenessä toimipisteessä. Liikkuvia verenluovutustilaisuuksia järjestettiin 1 115 ja yhteensä 215 eri paikassa.

Lokakuussa julkaistiin Luovuttajan sovellus, mobiiliappi, jonka avulla luovuttaja voi seurata omia verenluovutuskäyntejään ja tietojaan. Sovelluksen avulla Veripalvelu voi myös lähettää hätäviestejä luovuttajille poikkeuksellisissa tilanteissa. Vuoden lopussa sovelluksen oli ladannut jo lähes 35 000 verenluovuttajaa.

Verenluovutusbussi otettiin käyttöön pääkaupunkiseudulla marraskuussa. Sen avulla voimme tavoittaa uudella tavalla ja uusissa kohteissa verenluovuttajia. Bussi mahdollistaa ketterästi liikuteltavan verenluovutusyksikön toiminnan myös mahdollisissa poikkeustilanteissa, esimerkiksi pandemian aikana.

Verenluovutukseen tarjoutuvista 6,2 % evättiin luovutusesteen vuoksi. Suurin osa esteistä oli väliaikaisia ja evättyjen osuus eurooppalaisessa vertailussa kaikkein matalin. Joulukuussa toteutettiin Fimean muuttuneen määräyksen pohjalta uudistus seksikäyttäytymiseen liittyvissä valintakriteereissä; enää ei Suomessa ole tarpeen noudattaa erillistä varoaikakäytäntöä miesten väliseen seksiin liittyen. Veripalvelu osallistui aktiivisesti muutoksen valmistelutyöhön keräämällä tietoa ja tekemällä riskinarvioita.

Luovutusten yhteydessä saatiin lähes 34 000 asiakaspalautetta. Vastaajista 96 % oli erittäin tyytyväisiä ja myös verenluovutuksen suosittelutulos (NPS) oli 95 eli erinomaista tasoa.

Uusien luovuttajien veriryhmäjakauma

Verenluovuttajia ohjataan verenluovutukseen veriryhmänsä mukaan. Tässä kaaviossa näet uusien verenluovuttajien veriryhmäjakauman vuonna 2023.

Kokoverenluovutukset

Kokoverenluovutusten määrän kehitys 2014-2023. Verta kerätään sairaaloiden tarpeen mukaisesti.

Verenluovuttajien ikä- ja sukupuolijakauma

Vuonna 2023 verenluovutukseen rekisteröityneiden luovuttajien ikä- ja sukupuolijakauma. Nuorten naisten joukossa on eniten verenluovuttajia.

Luovutuskertoja eri ihmisillä vuonna 2023

Suomessa verenluovuttajat luovuttavat keskimäärin 1,57 kertaa vuodessa.

Verenluovutuksen kutsut ja palvelunumeron toiminta

Luovuttajien aktivointi edellytti paljon toimia myös vuonna 2023. Kutsujen rinnalla luovuttajia aktivoitiin jälkimarkkinointiohjelman mukaisilla viesteillä ja heille tiedotettiin ajankohtaisista asioista uutiskirjeillä. Puhelumäärät ovat laskeneet johtuen esimerkiksi uudesta itsepalvelukanavasta, mobiilisovelluksesta.

20222023
Kutsujen määrä1 720 1891 589 066
Kutsuvaste 7 pv kuluessa kutsusta6 %6 %
Kutsuttujen osuus rekisteröityneistä40 %43 %
Erikoisvalmisteita varten kutsutut526547
Luovuttajainfon puhelumäärä32 67027 958
Uutiskirjeet1 716 3642 255 470

Yleisimpiä verenluovutusta estäviä syitä 2023 (% luovutukseen rekisteröityneistä)

Alhainen hemoglobiini on yleisin verenluovuttamisen este, mutta sekin on viime vuosina pysynyt alhaisella tasolla.

202120222023
Alhainen hemoglobiini1,8 %1,8 %1,7 %
Sairaus tai sairauden selvittäminen kesken (esim. sydänsairaus, munuaissairaus)1,7 %1,7 %1,6 %
Matka (muu kuin malaria-alue)0,2 %0,4 %0,5 %
Lääkitys tai rokotus0,4 %0,4 %0,4 %
Leikkaus tai hammashoito0,4 %0,4 %0,4 %
Flunssa0,2 %0,4 %0,4 %
Tähystys, tatuointi, lävistys, akupunktio0,3 %0,3 %0,3 %
Matka malaria-alueella0,0 %0,1 %0,2 %
Syöpä0,0 %0,1 %0,1 %
Uusi seksikumppani tai muu seksikäyttäytymiseen liittyvä este0,1 %0,1 %0,1 %
Synnytys, imetys0,2 %0,1 %0,1 %

Ei-luovuttaneiden osuus luovutukseen rekisteröityneistä (%)

Luovuttamaan tarjoutuneista vain pieni osa ei sovellu luovuttajaksi. Kansainvälisissä vertailuissa Suomen luvut ovat poikkeuksellisen hyvällä tasolla.

202120222023
Uudet luovuttajat13,1 %14,5 %15,0 %
Aiemmin luovuttaneet4,6 %5,0 %5,2 %
Naiset6,5 %7,2 %7,3 %
Miehet4,0 %4,5 %5,1 %
Kaikki yhteensä - koko maa5,3 %5,9 %6,2 %