Verivalmisteet

Verivalmisteiden tuotantoprosessissa luovutettu kokoveri erotellaan luovutusta seuraavana päivänä 24 tunnin kuluessa punasoluiksi, verihiutaleiksi ja plasmaksi. Valmistamme sairaaloiden tarvitsemat verivalmisteet ja toimitamme kokoverestä erotellun plasman lääkevalmistusta varten. Jakelemme verivalmisteet ja octaplasLG jääplasmalääkkeen kaikkiin Suomen sairaaloihin, terveydenhuollon tarpeiden mukaisesti.

Soluerottelun työntekijä työskentelemässä automaattierottelijalla.

Sairaaloiden käyttämien verivalmisteiden määrä on vähentynyt muutaman edellisvuoden tapaan. Suurin muutos, 4,4 % lasku tapahtui punasoluissa, joita myytiin potilaskäyttöön 165 550. Verihiutaleita myytiin sairaaloille 28 215 (-3,8 %). Veripalvelun sairaaloille välittämän octaplasLG jääplasmalääkevalmisteen myynti väheni 0,8 %. Valmisteiden käytön väheneminen johtuu pitkällä aikavälillä hoitomenetelmien kehittymisestä sekä edellisen vuoden tapaan myös terveydenhuollon toiminnallisista haasteista.

Varastot pysyivät läpi vuoden hallinnassa tuotannon, verenluovutuksen ja viestinnän jatkuvan, ennakoivan ja tehokkaan yhteistyön avulla. Luovuttajien tarve määräytyy pääsääntöisesti sairaaloiden punasolutarpeen perusteella. Ainoastaan juhlapyhien yhteydessä lyhyen kelpoisuusajan verihiutaleet toimivat hetkellisesti verenluovutusten ajurina.

Uudet 2022 syksyllä käyttöön otetut tuotantotilat Vantaalla tehostivat merkittävästi verivalmisteiden tuotantoa ja varastointia, esimerkiksi valmisteiden kannalta kriittisten lämpötilojen hallintaa. Toiminta uusissa tiloissa on sujunut mallikkaasti. Myös tietojärjestelmäratkaisuja on jatkuvasti parannettu ja vahvistettu.

Verivalmisteet sairaaloille, myynti

Valmiste, yksikköä202120222023muutos %
2022–2023
Punasolut, valkosoluttomat179 906173 116165 550-4,4 %
Verihiutalevalmisteet (sisältää myös afereesivalmisteet)31 67629 31628 215-3,8 %

Plasmayksiköiden toimitus lääkevalmistukseen

Veripalvelu toimittaa kokoverestä erotellun plasman lääkevalmistusta varten sopimuskumppanilleen (Takeda).

202120222023
Toimitettu määrä49 882 litraa
177 800 yksikköä
49 499 litraa
176 500 yksikköä
48 555 litraa
173 100 yksikköä

Luovutetun kokoveren hyödyntäminen verivalmisteiksi

punasolutverihiutaleet**
Valmiste potilaskäyttöön verensiirrossa93 %83 %
Verenluovutukseen liittyvät poistot3 %-
Laboratoriotuloksiin ja tuotantoprosessiin liittyvät poistot1 %2 %
Muut verensiirtotarkoitukseen käyttämättömät (vanhentuneet, palautetut ja lääkevalmistukseen toimitetut)3 %*15 %

* Verensiirtoon käyttämättömiä punasoluja toimitetaan porfyrian hoitoon tarkoitetun lääkkeen raaka-aineeksi

** Osuudet verihiutalevalmisteista, valmistetaan vain osasta luovutettuja kokoveriyksiköitä.

Veri käytetään Suomessa tehokkaasti potilaiden hoitoon. Punasoluvalmisteet ovat käyttökelpoisia noin viisi viikkoa ja verihiutaleet viisi päivää luovutuksesta.