Yhteiskuntavastuun mittarit

Työpaikkasertifikaatin tarra yrityksen ikkunassa.

Yhteiskuntavastuun mittarit

202120222023
Taloudelliset mittarit
Liikevaihto, 1 000 eur57 16253 43857 400
Materiaalit ja palvelut, 1 000 eur-14 866-13 970-14 178
Henkilöstökulut, 1 000 eur-25 263-26 654-27 571
Sosiaaliset mittarit
Henkilöstö kokoaikaisina keskimäärin423435442
Sairauspoissaolot, pv4 2404 9834 719
Työtapaturmat työpaikalla14138
Työtapaturmat matkalla *)182017
Henkilökunnan koulutus, 1 000 eur-162-147-194
Henkilökunnan koulutus, eur/henkilö365322417
Henkilöstötyytyväisyys asteikolla 1–54,14,04,0
Henkilöstötyytyväisyys, eNPS-suositteluindeksi544339
Verenluovuttajien tyytyväisyys, NPS-suositteluindeksi959595
Asiakastyytyväisyys asteikolla 4–10 **)9,4 n=1049,5 (n=105)9,5 (n=98)
Ympäristömittarit
Sähkön kulutus, MWh ***)603261901904
Veden kulutus, m3 ***)12 42311 6753130
Kaukolämmön kulutus, MWh ***)4 8274 544779
Polttokelpoinen jäte, kg ***)62 39770 18722 549
Lajiteltu yhdyskuntajäte, kg ****)156 095189 18687 326
Vaaralliset jätteet, kg ***)9 54115 8018 574
Matkapäivät10 54011 04110 724
Muita toiminnan mittareita
Verenluovutusten määrä (kokoveri ja verihiutaleet)187 638183 630179 328
Verta luovuttaneiden määrä (kokoveri ja verihiutaleet)107 911109 567107 976
Verenluovutuksessa rekisteröityneet eri henkilöt113 006115 530114 140
Verensiirron raportoidut haittavaikutusreaktiot283294337
Kantasolurekisterin välittämät siirteet138110156
Kantasolurekisterin jäsenmäärä (tilanne 31.12.)62 57765 10872 976
Biopankkiluovuttajia (31.12.)65 42270 122

*) Työmatka tai kodin ja työpaikan välinen matka.

**) Kaikkien kysymysten tulosten keskiarvo.

***) Luvut koskevat Veripalvelun päätoimipistettä. Päätoimipiste on siirtynyt Vantaan Vehkalan kiinteistöön loppuvuonna 2022. Vuosien 2021 ja 2022 luvuissa mukana myös alivuokralaisten osuutta.

****) Luvut koskevat Veripalvelun päätoimipistettä. Terveydenhuollon poltettavaan erityisjätteeseen sisältyvät vuosina 2021 ja 2022 myös pääkaupunkiseudun liikkuvan yksikön jätteet.