Muut toiminnot

Muut toiminnot

Laadunhallintamme tehtävänä on varmistaa, että Veripalvelun toiminnot täyttävät lainsäädännön, viranomaisten, akkreditointilaitosten ja lääkealan toimijoiden vaatimukset.

Laadunhallinnan kehittämisessä korostuivat vuonna 2020 laatutoiminnan harmonisointi ja digikehitys. Laadunhallinnan prosesseja, kuten havaintojen kirjaamista, muutoshallintaa, auditointeja ja riskiarviointeja, kehitettiin virtaviivaisemmiksi. Niitä hallinnoidaan jatkossa kokonaan sähköisessä, validoidussa järjestelmässä.


Digitaalisten palveluiden kehityksessä saavutimme tärkeän merkkipaalun, kun otimme toukokuussa 2020 käyttöön uuden verenluovutuksen, valmistuksen ja toimitusketjun hallinnan tietojärjestelmän. Muutos näkyi myös verenluovuttajille siten, että ennen verenluovutusta täytettävä terveyskysely muuttui sähköiseksi. Kyselyn voi nyt täyttää jo etukäteen ennen luovutusta, mikä sujuvoittaa ja nopeuttaa prosessia.

Viestintä ja markkinointi olivat vahvasti koronaepidemian sanelemaa. Luovutusedellytykset ja käytännöt verenluovutuksessa muuttuivat epidemian edetessä, mikä vaati jatkuvaa viestinnän mukautumista. Siirtyminen ajanvaraukseen ja sähköiseen terveyskyselyyn tarkoittivat niin ikään vahvaa viestintää ja tuttujen toimintamallien muutosta. Mainontaa ja viestintää tarvittiin vuoden jokaisena päivänä, painottuen somekanaviin. Otimme myös käyttöön tekoälypohjaisen chatbotin, joka vastaa verkkosivuilla luovuttajien kysymyksiin 24/7.

Veripalvelun päätoimitila muuttaa vuokralle Vantaan Vehkalaan vuonna 2022. Toimitilahanketta koordinoidaan teknisten palveluiden johdolla. Hankkeessa suunnitellaan ja rakennutetaan Veripalvelulle tilat, jotka ovat nykyisiä tiloja teknisesti paremmat ja jotka vastaavat toiminnan tarpeisiin pitkälle tulevaisuuteen. Vuonna 2020 tulevien tilojen toteutussuunnittelu saatiin valmiiksi ja tulevan päätoimipaikkamme rakentaminen aloitettiin Vantaan Vehkalassa.

Katso video: Veripalvelussa kaikki ovat hengenpelastajia

Katso video: Veren matka