Muut toiminnot

Muut toiminnot

Laadunhallintamme varmistaa, että toimintamme täyttää lainsäädännön, viranomaisten, akkreditointilaitosten ja lääkealan toimijoiden vaatimukset. Osallistuimme vuonna 2017 aktiivisesti eurooppalaiseen yhteistyöhön veri- ja kudospalvelualan sekä veriturvatoiminnan kehittämiseksi. Laadunhallinnan tärkeitä sisäisiä kehityshankkeitamme olivat asiakirjahallinnan ja arkistoinnin digitalisointi sekä EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantuloon valmistautuminen.


*auditoitu yhdessä veripalvelutoiminnan kanssa

Digitaalisissa palveluissa keskityimme ensisijaisesti tuotannollisten tietojärjestelmien varmistamiseen siten, että ne tukevat laadukkaasti, tietoturvallisesti ja optimoidusti verihuoltoketjua. Veripalvelussa jatkettiin uuden verihuoltoketjun tietojärjestelmän (”Vein-to-vein”) rakentamista ja otettiin käyttöön pilvipalvelualusta sekä kyberturvallisuuskeskuspalvelu. Näiden kehittämisen ohella keskitymme lähitulevaisuudessa esimerkiksi moderniin dokumenttien hallintaan sekä biopankkia tukevien IT-ratkaisujen kehittämiseen.

Viestinnässä ja markkinoinnissa kehitimme erityisesti sosiaalisen median kanavia sekä digitaalisia työkaluja. Tuotimme myös useita uusia videoita.

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi haastoimme yritykset, oppilaitokset, harrasteryhmät ja muut porukat luovuttamaan oman VeriRyhmänsä kanssa yhteensä 10 000 pussia verta. Tavoite ylittyi komeasti, kun ryhmissä luovutettiin 12 662 kertaa. Maailman verenluovuttajien päivänä kesäkuussa lahjoitimme Helsingin Lastenklinikalle "Toivon puun", johon verenluovuttajat olivat ripustaneet terveisiään pikkupotilaille. Kantasolurekisterillä oli uusien jäsenten määrässä mitattuna kaikkien aikojen huippuvuosi etenkin potilaiden ja omaisten koskettavien sosiaalisen median vetoomusten ansiosta. Järjestimme Kantasolurekisterin videokilpailun, jonka innoittamana toteutettiin useita erinomaisia videoita tärkeän asian puolesta.

Katso video: Ojenna kätesi elämän puolesta

Lisää videoita