Muut toiminnot

Muut toiminnot

Laadunhallinnan tehtävänä on varmistaa, että Veripalvelun toiminnot täyttävät lainsäädännön, viranomaisten, akkreditointilaitosten ja lääkealan toimijoiden vaatimukset.

Laadunhallinnan painopiste vuonna 2022 oli toimitilamuutoksessa ja laadun varmistamisessa muuton jokaisena hetkenä. Muuton jälkeen tiloissa toteutettiin tarvittavat viranomaistarkastukset. Myös digikehityksen tarpeet ja ICT-järjestelmien laadunvarmistus vaativat erityistä huomiota laadunhallinnassa.


Digitaalisissa palveluissa varmistimme uuden toimitilan tietotekniikan häiriöttömän käyttöönoton sekä jatkoimme samalla muuta Veripalvelun digitaalista kehittämistä.

Toimitimme verivalmisteiden sähköisen tilausjärjestelmän useimmille yliopisto- ja keskussairaaloille, mikä sujuvoitti verivalmisteiden tilaus-toimitusprosessia. Aloitimme myös verihuoltoketjun toiminnanohjausjärjestelmän teknologisen uudistuksen. Uusi palvelinalustaratkaisu tullaan ottamaan käyttöön syksyllä 2023.

Viestinnässä ja markkinoinnissa teimme intensiivistä työtä verenluovuttajien rekrytoimiseksi ja aktivoimiseksi. Myös Kantasolurekisterin jäsenten ja biopankkiliittyjien hankintaa tuettiin viestinnän ja markkinoinnin keinoin.

Verenluovuttajia aktivoitiin kampanjoiden ja mediaviestinnän avulla sekä henkilökohtaisin kutsuin ja uutiskirjein. Verenluovutuksen mainontaa oli vuoden jokaisena päivänä, painottuen digikanaviin. Uusien rekrytoinnin pääkohderyhmäksi tarkennettiin keski-ikäiset, erityisesti miehet. Sosiaalisessa mediassa tavoitettiin 3,3 miljoonaa eri henkilöä vuoden aikana, joista miehiä oli 29 % edellisvuotta enemmän. Ensiluovuttajille tarkoitettua sovinko luovuttajaksi -testiä tehtiin ennätykselliset 387 500 kertaa (2021: 146 011).

Viestintäyhteistyötä tehtiin monien kumppanien, esimerkiksi Jääkiekkoliigan mestaruussarjan Mestiksen ja Suomen Motoristit ry:n kanssa. Uutena viestintäkanavana Veripalvelu aloitti podcastien tuotannon ja niitä tuotettiin yhdeksän jaksoa.

Teknisten palveluiden johdolla toteutettiin uuden päätoimitilan toteutus ja käyttöönotto. Hankkeessa parannettiin monilla ratkaisuilla esimerkiksi suunnitelmallista toimintavarmuutta ja poikkeustilanteisiin varautumista, tilatehokkuutta, ympäristövastuullisia ratkaisuja kuin myös automaatiota ja prosessien sujuvuutta sekä työviihtyvyyttä. Vantaan Vehkalaan valmistuneet tilat vastaavat hyvin toiminnan tarpeisiin pitkälle tulevaisuuteen. Hanke toteutettiin suunnitellussa aikataulussa ja toiminta uusissa tiloissa käynnistyi häiriöttä syksyllä 2022.

 

Katso video: Veren matka