Muut toiminnot

Henkilö käyttämässä luovuttajan sovellusta kotisohvalla.

Digitaaliset palvelut

Digitaalisissa palveluissa veimme läpi onnistuneesti verkkosivu-uudistuksen ja julkaisimme uuden mobiilisovelluksen. Näillä molemmilla parannettiin luovuttajien digitaalisia palveluita. Lisäksi vietiin läpi verihuoltoketjun toiminnanohjausjärjestelmän palvelinalustan teknologiauudistus.

Viestintä ja markkinointi

Viestinnän ja markkinoinnin teemoja olivat useat 75-vuotisjuhlavuoteen liittyvät lanseeraukset, jotka tuovat verenluovutusta lähemmäs ihmisiä ja kannustavat luovuttamaan. Näitä olivat esimerkiksi Verenluovutus työajalla -sertifikaatti työpaikoille, verenluovutusbussi, luovuttajan mobiilisovellus ja uudet verkkosivut. Kesäksi tuotimme Veripalvelun oman alkoholittoman Pisara-luovutusoluen verenluovuttajia ilahduttamaan.

Viestintäyhteistyötä teimme monien kumppanien, esimerkiksi Mestis-jääkiekkosarjan ja Markku-liiton kanssa. Sosiaalisessa mediassa tavoitimme vuoden aikana 3,4 miljoonaa eri henkilöä. Verenluovuttajien lisäksi rekrytoimme myös Kantasolurekisterin jäseniä potilastarinoiden ja puolestapuhujien avulla.

Valmiussuunnittelu ja varautuminen

Valmiussuunnittelussa ja varautumisessa teimme tiivistä yhteistyötä viranomaisten ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Osallistuimme Uusimaa23 -valmiusharjoitukseen ja Taisto-digiharjoitukseen. Olimme aktiivisesti mukana myös alueellisen varautumisen ELVAR-toiminnassa sekä eri viranomaisten ja turvallisuustoimijoiden seminaari-, koulutus- ja yhteistoimintatilaisuuksissa. Tiivistimme yhteistyötä myös Suomen Punaisen Ristin valtakunnallisen ja alueellisten valmiusorganisaatioiden kanssa.

Laadunhallinta

Laadunhallinnan painopisteenä vuonna 2023 oli ICT-järjestelmien laadunvarmistuksen kehittämisessä ja tietosuojan prosessien parantamisessa. Merkittävä saavutus oli uuden lääketehdastoimiluvan saaminen kliinisten tutkimuslääkkeiden valmistamiseen. Veripalveluun kohdistuneita ulkoisia tarkastuksia oli vuonna 2023 tavallista enemmän, yhteensä 14 (2022: 9).

Veripalvelulle vahvistetut toimiluvat sekä Veripalvelussa tehdyt akkreditoinnit, tarkastukset ja auditoinnit 2023

Voimassa olevat toimiluvatVoimassa olevat akkreditoinnitVeripalveluun kohdistuneet viranomaistarkastukset (Fimea, Finas ja WMDA)Veripalveluun kohdistuneet muut ulkoiset auditoinnitSisäiset auditoinnitVeripalvelun tekemät ulkoiset auditoinnit/toimittajakyselyt
Yhteensä931131316
Veripalvelutoiminta1-62--
Kudoslaitostoiminta112---
ATMP valmistus1-11--
UUSI: lääketehdaslupa, GMP1-----
Lääketukkukauppa1-----
Laboratoriotoiminta (terveydenhuollon palvelut ja mikrobiologia)221---
Biopankkitoiminta1-1---
Muuntogeenisten mikro-organismien suljettu käyttö (GMO)1-----