Vastuullisuus

Veripalvelun perustehtävänä on vastata Suomen verihuollosta normaali- ja poikkeusoloissa. Vastuullisuus on luonnollinen osa toimintaamme.

Henkilö Luovuttaja-huppari päällä nojaamassa betoniseinään.

Arvioimme ja hallitsemme toimintamme riskejä aktiivisesti ja huolehdimme toimintavarmuudestamme sekä normaalioloissa, että poikkeustilanteita ennakoiden. Huolehdimme myös siitä, että luovuttaminen on turvallista ja, että luovuttajan antama lahja käytetään mahdollisimman tehokkaasti, tarkoituksenmukaisesti ja oikea-aikaisesti potilaiden hyväksi.

Ylläpidämme vakaata taloutta, joka kestää nopeatkin toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Käyttämämme varainhoitajat ovat sitoutuneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin.

Veripalvelun vastuulla olevat sähkösopimukset ovat 100 % uusiutuvaa sähköä. Syksyllä 2023 siirryimme lisäksi uusiolämmön käyttöön Veripalvelun päätoimipisteessä.

Päätoimipisteemme muutto uusiin, Veripalvelun tarpeisiin suunniteltuihin tiloihin Vantaalle vuonna 2022 mahdollisti useita merkittäviä parannuksia energiatehokkuuteen, ekologisuuteen, jätteiden kierrätykseen ja ergonomiaan. Muuton myötä vuoden 2023 sähkön-, veden ja kaukolämmön kulutus sekä jätemäärät laskivat huomattavasti vuoteen 2022 verrattuna.

Työyhteisömme hyvinvointi on meille tärkeä arvo. Kehitämme työyhteisöämme systemaattisella tavalla. Haluamme Veripalvelun olevan hyvä työpaikka myös kesätyöntekijöille. Siitä saimme tunnustuksen saavuttamalla kolmannen sijan Vastuullinen kesäduuni -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa.

Kannustamme myös muita vastuullisuuteen. Vuonna 2023 lanseerasimme työpaikkasertifikaatin, jonka antoi työyhteisöille uuden vaihtoehdon osallistua yhteiskuntavastuuseen. Organisaatio saa työpaikkasertifikaatin käyttöönsä, jos sen työntekijöiden on mahdollista luovuttaa verta työajalla.

Yhteiskuntavastuun mittarit