Talous ja yhteiskuntavastuu

Talous ja yhteiskuntavastuu

Veripalvelun talous on hyvässä tasapainossa huolimatta verivalmisteiden myynnin vähenemisestä. Hyvä taloudellinen tilanne on seurausta määrätietoisesta kulujen karsimisesta sekä toiminnan virtaviivaistamisesta.

Vuoden 2016 liikevaihto oli 61,3 milj. euroa (-5,8 %) ja tilikauden voitto 4,2 milj. euroa (v. 2015: 3,9 milj. euroa). Liikevaihdon laskua kompensoi muun muassa materiaalien, palveluiden ja tilakustannusten lasku. Kiinteistöihin liittyvät peruskorjaus- ja perusparannuskustannukset laskivat huomattavasti verrattuna edelliseen vuoteen, jolloin Kivihaan kiinteistössä toteutettiin mittava peruskorjaus- ja perusparannushanke. Hanke mahdollisti uuden alivuokralaisen Kivihaassa, minkä myötä Veripalvelun omat tilakustannukset pienenivät. Samassa yhteydessä Veripalvelu modernisoi laboratorioprosessejaan ottamalla käyttöön yhteisen automaatiolaboratoriolinjaston alivuokralaisen kanssa.

Erinomaisen taloudellisen tilanteen johdosta Veripalvelun hallitus päätti pitää verivalmisteiden hinnat ennallaan vuonna 2017. Talouden vakauden ansiosta tämä vuosi oli jo kolmas perättäinen vuosi ilman verivalmisteiden hinnankorotuksia. Vuonna 2016 verivalmisteiden hintoja laskettiin 1 %.

Tilikauden lopussa Veripalvelun omaa pääomaa oli yhteensä 69,3 milj. euroa, joista rahoitusarvopapereihin oli sijoitettuna 39,1 milj. euroa. Rahaa ja pankkisaamisia oli 21,7 milj. euroa.

Veripalvelu on voittoa tavoittelematon organisaatio, ja sen toiminnan rahoitus koostuu terveydenhuollon organisaatioille myydyistä valmisteista ja palveluista. Veripalvelun toimintaa ei tueta yhteiskunnan varoista eikä muista ulkopuolisista lähteistä, lukuun ottamatta tutkimushankkeisiin saatuja apurahoja ja avustuksia. Mahdollista taloudellista ylijäämää ei jaeta, vaan se käytetään Veripalvelun toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen sekä kehittämiseen. Veripalvelun vakaa talous hyödyttää terveydenhuoltoa ja yhteiskuntaa, kun Veripalvelu voi kehittää uusia hoitoja, panostaa tutkimukseen sekä pitää verivalmisteiden hintakehityksen maltillisena.

Veripalvelu laatii toiminnastaan vuosittain sisäisen tuloslaskelman ja taseen. Veripalvelun tulos on osa Suomen Punaisen Ristin tulosta, josta ei Veripalvelun vuosikertomuksen julkaisemishetkenä ole vielä annettu tilintarkastuskertomusta.

     

Veripalvelun vakaa talous mahdollistaa uusien hoitojen kehittämisen ja tutkimukseen panostamisen.