Talous ja yhteiskuntavastuu

Talous ja yhteiskuntavastuu

Veripalvelu on voittoa tavoittelematon organisaatio. Toiminnan rahoitus koostuu terveydenhuollon organisaatioille myydyistä valmisteista ja palveluista. Veripalvelun toimintaa ei tueta julkisista varoista, Punaisen Ristin muun toiminnan tuotoista eikä muista ulkopuolisista lähteistä, lukuun ottamatta tutkimusapurahoja tai kohdennettuja rahoituksia sopimusten mukaisille erillishankkeille. Mahdollista taloudellista ylijäämää ei jaeta, vaan se käytetään Veripalvelun toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen sekä kehittämiseen.

Verivalmisteiden ja Veripalvelun muiden tuotteiden kysyntä oli edellisvuotta alhaisempi. Liikevaihto laski 6,5 % ja oli 53,4 miljoonaa euroa. Operatiivisen toiminnan tulos oli odotetusti tappiollinen, johtuen sekä liikevaihdon laskusta, että uuden päätoimitilamme vaatimista kertaluonteisista suunnittelu-, muutto-, käyttöönottovaiheen päällekkäisistä vuokra- ja ylläpitokustannuksista sekä projektin vaatimista lisäresursseista. Tilikauden tulos oli -13,0 miljoonaa euroa. Rahoitustuottojen tappion osuus tästä oli -4,8 miljoonaa euroa.

Uuden päätoimitilan vaikutuksia näkyi muun muassa henkilöstökulujen nousussa (+5,9 %) sekä muissa kustannuksissa kuten toimitilakuluissa (+15,5 %). Alhaisempi liikevaihto puolestaan näkyi alhaisempina materiaali- ja alihankintakustannuksina (-7,1 %).

Tilikauden lopussa Veripalvelun sisäisen taseen omaa pääomaa oli yhteensä 81,4 miljoonaa euroa. Siitä 22,5 miljoonaa euroa on SPR:n oman pääoman vapaassa rahastossa, jonka tarkoituksena on Veripalvelun tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukeminen. Rahoitusarvopapereihin oli sijoitettuna 50,7 miljoonaa euroa, ja rahaa ja pankkisaamisia oli 18,5 miljoonaa euroa. Vahva tase takaa Veripalvelun kriittisten palvelujen häiriöttömän jatkuvuuden kuukausiksi myös poikkeusoloissa.

Veripalvelu laatii toiminnastaan sisäisen tuloslaskelman ja taseen. Veripalvelun tulos on osa Suomen Punaisen Ristin tulosta, josta ei Veripalvelun tasekirjan allekirjoitushetkellä ole vielä annettu tilintarkastuskertomusta.

Katso video: Veren matka