Talous ja yhteiskuntavastuu

Talous ja yhteiskuntavastuu

Veripalvelu on voittoa tavoittelematon organisaatio. Sen toiminnan rahoitus koostuu terveydenhuollon organisaatioille myydyistä valmisteista ja palveluista. Veripalvelun toimintaa ei tueta yhteiskunnan varoista eikä muista ulkopuolisista lähteistä, lukuun ottamatta tutkimushankkeisiin saatuja apurahoja ja avustuksia. Mahdollista taloudellista ylijäämää ei jaeta, vaan se käytetään Veripalvelun toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen sekä kehittämiseen.

Talous pysyi edelleen vahvalla pohjalla. Veripalvelun sisäinen tilikauden voitto oli 2,3 miljoonaa euroa. Hyvän taloudellisen tilanteen johdosta verivalmisteiden hinnat voitiin jälleen pitää ilman korotuksia, viidettä vuotta peräkkäin, huolimatta yleisen kustannustason kohoamisesta.

Vuonna 2018 liikevaihto laski 0,3 % edelliseen vuoteen verrattuna ollen 60,4 miljoonaa euroa. Sairaaloille myytävien verivalmisteiden osuus liikevaihdosta oli 2/3. Verivalmisteiden liikevaihto kasvoi 1,3 %. Henkilöstöön liittyvät kulut nousivat 0,5 % ja edustivat valtaosaa eli 45 % Veripalvelun kokonaiskustannuksista. Materiaali- ja alihankintakustannukset sen sijaan laskivat 1,0 %. Muut kulut, sisältäen esimerkiksi toimitila-, ICT- ja logistiikkakulut nousivat 2,0 %.

Tilikauden lopussa Veripalvelun omaa pääomaa oli yhteensä 76,9 miljoonaa euroa, josta rahoitusarvopapereihin oli sijoitettuna 39,7 miljoonaa euroa. Rahaa ja pankkisaamisia oli 28,6 miljoonaa euroa.

Veripalvelu laatii toiminnastaan sisäisen tuloslaskelman ja taseen. Veripalvelun tulos on osa Suomen Punaisen Ristin tulosta, josta ei Veripalvelun tasekirjan allekirjoitushetkellä ole vielä annettu tilintarkastuskertomusta.

  

 

 

     

Hyvän taloudellisen tilanteen ansiosta verivalmisteiden hinnat voitiin jälleen pitää ennallaan.