Talous ja yhteiskuntavastuu

Talous ja yhteiskuntavastuu

Veripalvelu on voittoa tavoittelematon organisaatio. Sen toiminnan rahoitus koostuu terveydenhuollon organisaatioille myydyistä valmisteista ja palveluista. Veripalvelun toimintaa ei tueta yhteiskunnan varoista eikä muista ulkopuolisista lähteistä, lukuun ottamatta tutkimushankkeisiin saatuja apurahoja ja avustuksia. Mahdollista taloudellista ylijäämää ei jaeta, vaan se käytetään Veripalvelun toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen sekä kehittämiseen.

Talous pysyi edelleen vahvalla pohjalla ja tulos oli selvästi ylijäämäinen siitäkin huolimatta, että verivalmisteiden myynti edelleen vähenee ja hinnat on pidetty alhaisella tasolla ilman hinnankorotuksia jo neljä vuotta peräkkäin. Vuoden 2017 liikevaihto oli 60,6 milj. euroa (-1,2 %). Myynnin laskun odotetaan jatkuvan myös tulevina vuosina, mutta aiempaa maltillisempana.

Veripalvelun toimintaa on viimeisten vuosien aikana virtaviivaistettu ja kuluja pienennetty tavoitteellisesti esimerkiksi prosessien kehittämisen, ylimääräisten vuokratilojen edelleenvuokrauksen ja kilpailutusten kautta. Kulut laskivat myös vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökustannukset olivat 23,8 M€ (-3,3 %). Henkilöstökustannusten pienenemiseen vaikutti sekä henkilömäärän lasku että kilpailukykysopimuksesta johtuva henkilöstösivukulujen alentuminen. Myös tilakustannukset laskivat selvästi.

Tilikauden ylijäämä oli 5,5 milj. euroa (v. 2016: 4,2 milj. euroa). Tästä rahoitustuottojen osuus oli 2,6 milj. euroa (v. 2016: 1,4 milj. euroa). Tilikauden lopussa Veripalvelun omaa pääomaa oli yhteensä 74,6 milj. euroa, josta rahoitusarvopapereihin oli sijoitettuna 41,4 milj. euroa. Rahaa ja pankkisaamisia oli 25,6 milj. euroa. Veripalvelun sijoitusomaisuuden tuotoilla rahoitetaan Veripalvelun toimintaa. Sijoitusomaisuuden varat ovat suurelta osin peräisin vuodelta 2007, jolloin Helsingin Kivihaan kiinteistö myytiin, sekä 1970–1990-luvuilta, kun maailmalla menestynyt interferonilääke tuotti merkittäviä tuloja Veripalvelulle.

Hyvän taloudellisen tilanteen johdosta Veripalvelun hallitus laski verivalmisteiden hintoja yhdellä prosentilla vuonna 2016. Vuosina 2015, 2017 ja 2018 verivalmisteiden hinnat pidettiin ennallaan, yleisen kustannustason kohoamisesta huolimatta.

Veripalvelu laatii toiminnastaan sisäisen tuloslaskelman ja taseen. Veripalvelun tulos on osa Suomen Punaisen Ristin tulosta, josta ei Veripalvelun tasekirjan allekirjoitushetkellä ole vielä annettu tilintarkastuskertomusta.

     

Veripalvelun vakaa talous mahdollistaa uusien hoitojen kehittämisen ja tutkimukseen panostamisen.