Talous ja yhteiskuntavastuu

Talous ja yhteiskuntavastuu

Veripalvelu on voittoa tavoittelematon organisaatio. Sen toiminnan rahoitus koostuu terveydenhuollon organisaatioille myydyistä valmisteista ja palveluista. Veripalvelun toimintaa ei tueta yhteiskunnan varoista eikä muista ulkopuolisista lähteistä, lukuun ottamatta tutkimushankkeisiin saatuja apurahoja ja avustuksia. Mahdollista taloudellista ylijäämää ei jaeta, vaan se käytetään Veripalvelun toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen sekä kehittämiseen.

Tilikauden voitto oli 2,1 miljoonaa euroa. Rahoitustuottojen osuus tuloksesta oli 2,2 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 2,6 % edelliseen vuoteen verrattuna ollen 57,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdon laskusta suurin osa johtui verivalmisteiden kysynnän vähenemisestä.

Henkilöstöön liittyvät kulut nousivat 1,1 %. Materiaali ja alihankintakustannukset laskivat 3,7 %. Muut kustannukset, joista suurimpina toimitila-, ICT- ja logistiikkapalvelut, nousivat 3,4 %.

Verivalmisteiden käyttö on vähentynyt 10 vuodessa noin 25 %. Veripalvelu on sopeutunut tilanteeseen hyvin, eikä verivalmisteiden hintoja ole tarvinnut nostaa sitten vuoden 2014. Myös vuoteen 2021 mennään samoilla hinnoilla.

Tilikauden lopussa Veripalvelun sisäisen taseen omaa pääomaa oli yhteensä 88,5 miljoonaa euroa. Siitä 23,5 milj. euroa on SPR:n oman pääoman vapaassa rahastossa, jonka tarkoituksena on Veripalvelun tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukeminen. Rahoitusarvopapereihin oli sijoitettuna 48,0 miljoonaa euroa ja rahaa ja pankkisaamisia oli 33,6 miljoonaa euroa.

Veripalvelu laatii toiminnastaan sisäisen tuloslaskelman ja taseen. Veripalvelun tulos on osa Suomen Punaisen Ristin tulosta, josta ei Veripalvelun tasekirjan allekirjoitushetkellä ole vielä annettu tilintarkastuskertomusta.

 

     

Katso video: Veren matka