Talous

Veripalvelu on voittoa tavoittelematon organisaatio. Toiminnan rahoitus koostuu terveydenhuollon organisaatioille myydyistä valmisteista ja palveluista. Veripalvelun toimintaa ei tueta julkisista varoista, Punaisen Ristin muun toiminnan tuotoista eikä muista ulkopuolisista lähteistä, lukuun ottamatta tutkimusapurahoja tai kohdennettuja rahoituksia sopimusten mukaisille erillishankkeille. Mahdollista taloudellista ylijäämää ei jaeta, vaan se käytetään Veripalvelun toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen sekä kehittämiseen.

Uusi Veripalvelukeskus Vantaan Vehkalassa.

Liikevaihto nousi 7,4 % ja oli 57,4 miljoonaa euroa. Verivalmisteiden kysyntä oli edellisvuotta alhaisempi, kun taas kantasolurekisterin myynti nousi merkittävästi. Liiketoiminnan muut tuotot laskivat edellisvuoteen verrattuna 33,7 % ja olivat 1,7 miljoonaa euroa. Materiaali- ja alihankintakustannukset nousivat 2,3 % ja henkilöstökulut 3,7 %. Muut kustannukset laskivat 14,5 %, pääosin johtuen kiinteistö- ja vuokrakulujen vähenemisestä Veripalvelun päätoimipisteen muutto- ja muutosprojektin päättyessä vuoden 2022 lopulla.

Operatiivinen toiminta oli kahden edellisvuoden tapaan tappiollinen, mutta arvopaperimarkkinoiden vahva kehitys nosti kokonaistuloksen positiiviseksi. Veripalvelun sisäinen tilikauden tulos oli 40 442 €.

Tilikauden lopussa Veripalvelun sisäisen taseen omaa pääomaa oli yhteensä 81,5 miljoonaa euroa. Siitä 22,0 miljoonaa euroa on SPR:n oman pääoman vapaassa rahastossa, jonka tarkoituksena on Veripalvelun tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukeminen. Rahoitusarvopapereihin oli sijoitettuna 55,1 miljoonaa euroa, ja rahaa ja pankkisaamisia oli 15,5 miljoonaa euroa. Vahva tase takaa Veripalvelun kriittisten palvelujen häiriöttömän jatkuvuuden kuukausiksi myös vakavissa häiriötilanteissa.

Veripalvelu laatii toiminnastaan sisäisen tuloslaskelman ja taseen. Veripalvelun tulos on osa Suomen Punaisen Ristin tulosta, josta ei Veripalvelun tasekirjan allekirjoitushetkellä ole vielä annettu tilintarkastuskertomusta.

Liikevaihto tuoteryhmittäin (milj. euroa)

Pääosa Veripalvelun liikevaihdosta tulee verivalmisteista.

20222023MuutosOsuus liikevaihdosta
Verivalmisteet35,036,2+3,4 %63 %
Laboratoriotutkimukset5,86,3+8,7 %11 %
Plasmaraaka-aine6,26,8+9,9 %12 %
Solu- ja kudospalvelut3,04,5+48,1 %8 %
Lääkkeet2,93,1+7,3 %5 %
Muut0,60,5-2,9 %1 %
Yhteensä53,457,4+7,4 %

Kustannusten jakauma 2023 (%)

Veripalvelun kustannuksista suurin osa koostuu henkilöstöön liittyvistä kuluista.

Henkilöstöön liittyvät kulut45 %
Materiaalit ja alihankinta22 %
ICT7 %
Vuokrat (tilat ja laitteet)7 %
Investointikulut6 %
Kiinteistö- ja laitehuolto3 %
Logistiikka3 %
Muut7 %

Veripussin kustannukset 2023 (%)

Verivalmisteen kustannus koostuu useasta eri työvaiheesta.

Verenluovutustoiminta64 %
Laboratoriotoiminta17 %
Tuotanto11 %
Varastointi ja kuljetus6 %
Lääketieteellinen tuki2 %