Yhteiskuntavastuun mittarit

Yhteiskuntavastuun mittarit

2016 2015 2014
Taloudelliset mittarit
Liikevaihto, 1 000 eur 61 323 65 081 65 836

Materiaalit ja palvelut, 1 000 eur

-15 651 -16 930 -17 104

Henkilöstökulut, 1 000 eur

-24 636 -24 788 -24 881

Sosiaaliset mittarit

Henkilöstön määrä
(työssäkäyvät päätoimiset, vuoden keskiarvo)

445 453 458

Sairauspoissaolot, pv

4 803 4 362 5 115

Työtapaturmat

45 26 19

Henkilökunnan koulutus, 1 000 eur

-359 -261 -272

Henkilökunnan koulutus, eur/henkilö

807 576 593

Henkilöstötyytyväisyys, Trust Index®
kokonaispisteet

75 % 74 % 69 %

Verenluovuttajien tyytyväisyys,
erittäin tyytyväisten osuus

93 % 89 % 88 %

Asiakastyytyväisyys, verivalmisteasiakkaat
(kouluarvosanojen kokonaiskeskiarvo)

9,3

n=190

- 9,2
n=189

Ympäristömittarit

Sähkön kulutus, MWh (* 5 958 5 355 5 788

Veden kulutus, m3 (*

10 700

8 739

10 450

Kaukolämmön kulutus, MWh (* 4 729 4 156 4 471
Polttokelpoinen jäte, kg (* 52 792 46 000 41 500
Lajiteltu yhdyskuntajäte, kg (** 177 621 153 500 155 000
Vaaralliset jätteet, kg (* 5 210 6 000 9 100
Matkapäivät 10 951 11 540 12 065
Muita toiminnan mittareita
Verenluovutusten määrä (kokoveri ja afereesi) 207 148 211 536 220 980
Verenluovuttajien määrä (kokoveri ja afereesi) 119 705 120 882 127 000
Verenluovutuksessa rekisteröityneet eri henkilöt (kokoveri ja afereesi) 132 182 133 597 139 614
Verensiirron raportoidut haittavaikutukset 245 223 257
Kantasolurekisterin välittämät siirteet 145 156 159
Kantasolurekisterin jäsenmäärä (tilanne 31.12.) 33 119 31 164 25 580

*) Kivihaka, Helsinki, sisältää vuodesta 2016 myös uuden alivuokralaisen (YML) yhdyskuntajätteet ja energiankulutuksen.
**) Terveydenhuollon poltettavaan erityisjätteeseen sisältyvät myös liikkuvan veripalvelun jätteet.