Muut toiminnot

Muut toiminnot

Viestinnässä ja markkinoinnissa kehitimme erityisesti verkkoviestintää, digitaalisia työkaluja ja sosiaalisen median käyttöä. Otimme käyttöön uudistuneet, helppokäyttöiset ja mobiililaitteille optimoidut verkkosivut. Veripalvelun Facebook-ryhmä saavutti 110 000 seuraajan rajan ja on tärkeässä roolissa verenluovuttajien ja kantasoluluovuttajien aktivoinnissa muun sosiaalisen median lailla. Vahvistimme näkyvyyttä myös Instagramissa ja perustimme YouTube-kanavan alustaksi elämänmakuisille videotarinoille. Tuotimme myös videot ”hätäverenluovuttajien” eli O Rh negatiivista veriryhmää olevien kannustamiseen sekä Kantasolurekisterin jäsenrekrytointiin. Kaikki veripalvelutoimistot saivat tiloihinsa infonäytöt, joissa uutisoimme ajankohtaisista asioista.

Tietojärjestelmien kehittämistyössä saimme valmiiksi laboratoriotietojärjestelmän päivityksen sekä verkkopalvelu-uudistuksen. Uutena strategisena hankkeena aloitimme verenluovutuksen, tuotannon ja varastonhallinnan toiminnanohjauksen uudistamisen. ”Vein-to-vein” eli ”suonesta suoneen” -hankkeen tarkoituksena on modernisoida ja automatisoida käytössä olevat sähköiset työkalut ja luoda edellytykset koko verensiirtoketjun saumattomalle tiedonhallinnalle verenluovutuksesta verensiirtoon. Sisäisten järjestelmien puolella aloitimme työajansuunnittelun ja -hallinnan tietojärjestelmän toteutuksen.

Laatujärjestelmämme varmistaa, että toimintamme täyttää sille asetetut vaatimukset. Sisäisillä auditoinneilla varmistamme, että toimintamme täyttää vaatimukset ja se saa hyvät tulokset viranomaistarkastuksissa ja asiakkaiden suorittamissa auditoinneissa. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea tarkastaa ja lääkkeiden raaka-aineita käyttävät asiakkaamme auditoivat Veripalvelun toimintoja kahden vuoden välein. Lisäksi akkreditointeihimme liittyen meidät arvioidaan 1–3 vuoden välein.

Katso video: Ojenna kätesi elämän puolesta

Lisää videoita