Cellproduktionscentralen

Vår cellproduktionscentral framställer, utvecklar och forskar i nya cellterapiprodukter för hälso- och sjukvården. Under åren 2013–2023 har totalt över 130 patienter fått behandling med experimentella cellterapi- och vävnadsprodukter som producerats av Blodtjänst.

Anställda på Avancerat cellterapicenter.

Under år 2023 levererade vi mesenkymala stromacellsprodukter (LY MSC) till nio patienter för behandling av immunologiska problem efter stamcellstransplantationer samt stamcells-transplantat avsedda för haploidentiska stamcellstransplantationer till barnpatienter. Efter en paus på fem år började vi dessutom igen producera preparatet AUTO KERAT, som är avsett för behandling av patienter med allvarliga brännskador. Tillsammans med ett läkemedelsföretag deltog vi under år 2023 också i överföring av teknologi relaterad till produktion av CAR‑T‑cellsprodukter som används i cancerbehandlingar.

Vår beredskap som tillverkare av cellbaserade läkemedel utvidgades i slutet av år 2023, när Fimea beviljade oss läkemedelsfabrikslicens för tillverkning av prövningsläkemedel för kliniska prövningar.